ONS BENODIG JOU HULP!

Die verengelsing van universiteite het ‘n bedreiging vir onderrig op tersiêre vlak van toekomstige studente en onderwysers sowel as die kultuurbelange van alle taalgemeenskappe in Suid-Afrika geword. Die impak hiervan sal vernietigend inwerk op honderde Afrikaanse skole.

Gelyke Kanse en ’n paar Stellenbosse studente is tans besig om ‘n hofsaak oor moedertaal-onderrig aan te voer wat binnekort deur die Konstitusionele Hof aangehoor word.

Dié deurslaggewende regsgeding oor moedertaal-onderrig in Suid-Afrika gaan in die besonder oor die inheemse tale, waarvan Afrikaans tans die verste op tersiêre vlak ontwikkel het. Veral Afrikaans is in die laaste loopgraaf onder die huidige bedeling, aangesien een universiteit na die ander verengels.

Die appèlsaak gaan allereers oor die Universiteit Stellenbosch se taalbeleid, maar dit is ook ‘n saak wat veel wyer implikasies vir Suid-Afrika se onderwysstelsel en die ontwikkeling van sy samelewing inhou. Moedertaal-onderrig word as een van die vernaamste ontwikkelingsinstrumente vir enige gemeenskap beskou, soos die geval inderdaad met Afrikaans as ‘n gevorderde moderne taal is en was.

Die hofsaak het nou ook in Suid-Afrika ‘n nuwe dimensie verkry omdat die beoogde nuwe taalbeleid van die Departement van Hoër Onderwys die belang van die inheemse tale sterk beklemtoon. Prominente status word daarin aan die Afrika-tale verleen, hul aanwending en ontwikkeling moet daadwerklik gesteun word en die behoud van alle akademiese tale, Afrikaans inkluis, moet verseker word. Omdat grondwetlike regte op die spel is, was dit uit die staanspoor duidelik dat Gelyke Kanse se hofaansoek (ondersteun deur 'n groep studente en die President van die US-Konvokasie) wat die tersydestelling van die US se 2016-taalbeleid ten doel het, finaal deur die Konstitusionele Hof bereg sou moes word. Die feit dat dié Hof die saak aanhoor, beteken dat die lang pad deur die Hoogste Hof van Appèl na die Konstitusionele Hof nou aansienlik verkort is, en daarmee ook verminderde kostes meebring.

Gelyke Kanse is dankbaar vir die finansiële steun wat sover van verskeie organisasies en persone vir die hofkoste in die Konstitusionele Hof ontvang is, maar doen steeds ‘n dringende beroep op alle goedgesindes om verdere bydraes, hoe klein of groot ook al, wat sal help om die laaste hekkie oor te steek. (Sien versoekskrif met volle besonderhede hiernaas.)

Ondersteun GelykeKanse

Maak ’n donasie aan GelykeKanse. Gelyk Kanse is dankbaar vir die finansiële steun wat sover van verskeie organisasies en persone vir die hofkoste in die Konstitusionele Hof ontvang is, maar doen steeds ‘n dringende beroep op alle goedgesindes om verdere bydraes, hoe klein of groot ook al, wat sal help om die laaste hekkie oor te steek.

Word 'n Klinker, Konsonant of 'n Staatmaker deur op die volgende knoppie te druk. Keuses van donasie-groottes en tydperke kan dan gekies word.

Word deel van die span

GelykeKanse se lojale ondersteuners is wat die verskil maak - word deel van die spanne van Klinkers, Konsonante en Staatmakers, en word deel van die verandering.

die tongvervreemding

deur Breyten Breytenbach

 

wanneer jy die moedertong
      in my mond laat verdor
neem jy die wêreld weg
verduister jy my geheue
maak jy dat ek as vreemdeling
      en sonder ’n eie paar skoene
die toekoms moet ondergaan
wat ek nie meer fatsoeneer nie
wat ek nog net interpreteer
en nie penetreer nie

wanneer jy die taal
      van my wegneem
ruk jy die hart uit my drome
om dit te vervang
met die mondmaniere
van ’n tong wat nog net
      die blinde werk van miere kan doen

wanneer jy van my ’n massasyfer maak
om soos ’n gefuikte papegaai
      te pik-pik na sy nabootsing
maak jy dat ek ’n weesmens is
in die leë huis van my vaders
sonder taal om my afwesigheid te beween

GelykeKanse se Betoogshoofde soos geliasseer in die Konstitusionele Hof

Stel jy belang in die Hoofstukke in die saak tot dusver?

“The Afrikaans language is one of the cultural treasures of South African national life, widely spoken and deeply implanted, the vehicle of outstanding literature, the bearer of a rich scientific and legal vocabulary and possibly the most creole or ‘rainbow’ of all South African tongues. Its protection and development is therefore the concern not only of its speakers but of the whole South African nation. In approaching the question of the future of the Afrikaans language, then, the issue should not be regarded as simply one of satisfying the self-centred wishes, legitimate or otherwise, of a particular group, but as a question of promoting the rich development of an integral part of the variegated South African national character contemplated by the Constitution. Stripped of its association with race and political dominance, cultural diversity becomes an enriching force which merits constitutional protection, thereby enabling the specific contribution of each to become part of the patrimony of the whole.”

- Albie Sachs (voormalige regter aan die Konstitusionele Hof van Suid-Afrika.)

Ondersteuners


Van ons land se voorste denkers en vermaaklikheidsterre het reeds aangesluit. Wat keer jou?

Klik op die foto's vir inligting
Breyten Breytenbach
Abraham de Vries
Rhoda Kadalie
Flip Smit
FW de Klerk
Ebbe Dommisse
Jan Heunis
Dele Olojede
John Maxwell Coetzee
Fritz Brand
Tan Twan Eng
Abraham Phillips
Danie Marais
Tony Leon
Lord Robin Renwick
Hermann Giliomee
Sonja Loots